Halima Menu Naal Rakhlai

Halima Menu Naal Rakhlai

saaf kara gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai


inna bakrian nu pavan gi main chara
halima menu naal rakhlai


saaf kara gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai


teri inna bakria da dood vi main chova
bardhey vi main macha gi te kapreh vi tova


tera lippa gi main kakkha vala taran
halima menu naal rakhlai


saaf karah gi main bakriah da vara
halima menu naal rakhlai


chula vi main bala gi roti vi bakava gi
amina dey da main cullla vi chulava gi


mera chamkey naseeba vala tara
halima menu naal rakhlai

ایک تبصرہ شائع کریں

0 تبصرے